set


Klasa set dostępna po załączeniu pliku nagłówkowego set jest kontenerem umożliwiającym przechowywanie zbiorów, czyli danych, które nie mogą się powtarzać. Dodanie do takiego kontenera elementu, który już istnieje jest nie możliwe. Zbiory przydają się do określenia liczebności unikalnych elementów zawartych w jakiejś tablicy oraz określenia zbioru tych elementów. 

  1. int table[] = {0, 100, 20, 20, 30, 40};
  2. std::set<int> set1(table, table + sizeof(table) / sizeof(int));
  3. for(std::set<int>::iterator i = set2.begin(); i != set2.end(); i++){
  4. std::cout << *i << std::endl;
  5. }