Idol


Idolem w towarzystwie nazwiemy osobę, którą wszyscy znają, a która nie zna nikogo.

Dane:
n – liczba naturalna równa liczbie osób na przyjęciu,
m – liczba znajomości,
m par liczb naturalnych, gdzie para (x,y) oznacza znajomość, tzn że osoba x zna osobę y.
Wynik:
Odpowiedź na pytanie, czy w towarzystwie jest idol?
Przykładowe dane:
Dane1: n=6 osób, m=8
0 3 (0 zna 3)
1 2
1 3
2 0
2 3
4 3
5 1
5 3
Wynik: idolem jest 3